Supremus.sk s.r.o.

Vývoj software a IS na zákazku podľa požiadaviek zákazníka, ako:
  • SW na spracovanie finančných a štatistických reportov,
  • CRM systémy,
  • databázové systémy,
  • programy na spracovanie a konverziu dát,
  • spracovanie výstupov z iných informačných ...