Chemon s.r.o. (Centrála)

Naša spoločnosť dodáva produkty pre každé odvetvie chemického priemyslu:

  • chemikálie,
  • laboratórne sklo,
  • sklenené aparatúry,
  • bezpečnostné sprchy – očné sprchy, telové sprchy
chemikálie, laboratórne sklo, sklenené aparatúry, bezpečnostné a očné sprchy, ...

Južná trieda 34, Košice-Juh